MİSYON

Adiyaman Kervansaray kahve, tüm ürünlerini üretirken gıda güvenirliğini, hijyen ve sanitasyonu ön planda tutmaktadır. En iyi kaliteyi yakalamanın yolu gıda güvenliğini sağlamaktan geçer. Peki hepinizin de merak ettiğive genel olarak toplumda yanlış kullanılan gıda güvenliği terimlerini inceleyelim:

Güvenilir Gıda: Her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tüketime uygun hale getirilmiş gıda çeşididir.

Gıda Güvenliği : Gıda kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkileri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması ve depolanması ve son tüketiciye sunulmasını tanımlayan bir sistem döngüsüdür.

Hijyen :  Hijyenin kelime anlamı sağlık bilimi demektir. Yani sağlık için hazırlanan koşulların ön görülmesi ve uygulanmasıdır.

Gıda Hijyeni : Gıdanın kullanım amacı dikkate alınarak tehlikenin kullanıma alınması ve gıdanın insanlar tarafından tüketiminin uygunluğunun sağlanması için gerekli her türü koşul ve önlemlerin alınmasıdır.

Gıda Sanayinde Sanitasyon :  Gıda üretiminde temizlik ve SAĞLIKLI koşulların oluşturulması ve korunması demektir. Gıdanın hasatından tüketimine kadar her türlü kontaminasyona uğramasının engellenmesi demektir. 

ADİYAMAN KERVANSARAY KAHVE'DE GIDA GÜVENLİĞİ

Adiyaman Kervansaray kahve her şeyden önce gıda güvenliğini ön planda tutmaktadır. Firmamız gıda güvenliğini, hijyen ve sanitasyonu sağlamak adına çalışan personelin, idari personelin hatta işverenin dahi eğitilmesini desteklemekte ve oluşan değişiklikleri yeni eğitimler sayesinde takip edebilmektedir.

Sistem kurulurken tamamen ISO Kalite Yönetim Sistemleri üzerine kurulmuştur.

Ø ISO 22000:2005

Ø ISO 9001:2008

Ø HELAL CERTIFICATE

Ø ISO: International Standards for Organization

 

ISO 22000:2005 NEDİR VE SİSTEMİMİZDE NASIL YER ALMAKTADIR?

ISO 22000:20005 Gıda Güvenliği Yönetim sistemidir. Bu sistem, dünya çapında güvenli gıda temini sağlamak amacı ile oluşturulmuştur.

Gerekliliklerin tarladaki çiftçiden, taşıma ve depolama operatörlerine, perakendeciler ve restoranlardan onların tedarikçilerine kadar makine ve ambalaj üreticileri de dahil olmak üzere ortak olması üzerine hedeflenmiştir.

Tehlike analizlerinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, kritik kontrol noktalarının izlenmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin oluşturulması, sistemin etkili bir şekilde yönetilmesinin sürdürülmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması. Tüm bu süreçler firmamız tarafından uygulanarak gıda güvenliği sisteminin aktif uygulanması sağlanmaktadır.

 

ISO 22000:2005 TEMEL İLKELERİ NELERDİR?

Tehlike analizlerinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, kritik kontrol noktalarının izlenmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin oluşturulması, sistemin etkili bir şekilde yönetilmesinin sürdürülmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması. Tüm bu süreçler firmamız tarafından uygulanarak gıda güvenliği sisteminin aktif uygulanması sağlanmaktadır.

 

ISO 9001:2008 NEDİR VE NEDEN UYGULANIR?

ISO 9001:2008 , bitmiş ürünün son üründe hatalı/ hatasız olarak ayrılması yerine üretim sistemlerinin ara kontroller ile güvence altına alınması böylece hatalı üretimin engellenmesi esas alınmıştır.

ISO 9001:2008 5 ana başlık içermektedir.

1.Kalite Yönetim Sistemi: Genel şartlar, kalite el kitabı, dokümanların kontrolü, kalite kayıtlarının kontrolü

2.Yönetim Sorumluluğu: Müşteri odağı, kalite politikası, yetki ve iletişim, yönetimin gözden geçirilmesi

3. Kaynak Politikası : Kaynakların sağlanması, insan kaynakları, alt yapı, çalışma ortamı

4. Ürün-Hizmet- Gerçekleştirme :  Üretim sürecinin planlanması, müşteri ile ilgili prosesler, tasarım ve geliştirme, satın alma süreci, ürün-hizmet ve servis sunumu.

5.Ölçme-Analiz ve İyileştirme :  Genel, izleme ve ölçme, uygun olmayan ürünün-hizmetin kontrolü, veri analizi, iyileştirme.